Magyar Tudás

Tankó István, közösségi vándortanító és bioenergetikus radiesztéta honlapja
30/866-8968 - tankoistvan@magyartudas.hu

           előadások  ❖ energetikai mérések  ❖ tájradiesztézia  ❖ bioenergetika  ❖ (főlap)


"Háztartási energetika"

Előadássorozat életünket a mindennapokban láthatatlanul befolyásoló tényezőkről, energiákról
Az alapfogalmak előadásai


Ha Ön kisebb-nagyobb közösség képviseletében olvassa ezeket az előadás-vázlatokat, akkor gondoljon arra, hogy az előadások és az előadó is "lízingelhetők"! Szívesen tartok ezekről a gondolatokról és a jobb oldali menüben olvasható 'további előadásvázlatok' körébe tartozó gondolatokról előadásokat, remélve ezzel, hogy szélesíthetem és aktualizálhatom az energetikai jelenségekről tudott ismereteket és segíthetek új, a mindennapi gyakorlatban jól használható tudást átadni.

 

Előadások


☼ ☼ ☼


Bevezető gondolatok az előadásokhoz ( olvasás | elrejtés ).


Az előadások főbb témakörei, gondolati vázai

Az ember és környezetének energetikai kapcsolata I.

 • Milyen energiák vesznek körül bennünket?
 • Van-e vagy vannak-e szerveink, amelyek az energiát kezelik?
 • A Naprendszer és az ember kapcsolata.
 • Az ember energiatestei – az éteri vagy élettest működése.
 • Energiatípusok – szervrendszerek együttműködése.
 • Az aura szerkezete, a benne zajló folyamatok, az energiagyűjtés, az energia koncentráció elmélete és gyakorlata – egészség, betegség.
 
• • •
 
 

Az ember és környezetének energetikai kapcsolata II.


(pálcás-ingás sétálós gyakorlati bemutató terepen az előadás helyének előzetes vizsgálata után, ezek a példák elsősorban Budapestre vonatkoznak)

● A Föld sugárzásai, a technikai környezetünk energiái. Szerepük a mindennapi életünkben.

• Hartmann-háló és egyes növényfajokra gyakorolt hatásai

• Cury-háló

• vízér és hatása a növényzetre

• vízerek kereszteződése: az éltető víz forrása

részlet egy csobánci hegyi kúthely meghatározás dokumentumából
(kattintson a képre a nagyobb méretű megtekintéshez)

• geológiai törésvonal

• érctelér

• elektroszmog (lámpaoszlop-kapcsolószekrény vizsgálata)

● Szent György vonal és az ugarvonal (Ley-vonal).


Szent György vonal a Margit-szigeten
(kattintson a képre a nagyobb méret megtekintéséhez)

● A Szent György vonal, mint több dimenziós energia-információs "intézmény". Tájradiesztézia.


táj energiáját formáló Szent György - ugarvonal "köteg"
(kattintson a képre a nagyobb méret megtekintéséhez)

 


a telki apátság pontos helyének meghatározását segítő Szent György vonal az 1763-as Első Katonai Felmérés és az 2015-ös térképen
(kattintson a képre a nagyobb méret megtekintéséhez)

● Nem mérhető pozitív vagy negatív területek energiájának megtapasztalása, elkülönítése egyéb helyektől.


Budapest, Március 15. tér részlete: pozitív, feltöltő helyek
(kattintson a képre a részletesebb dokumentum megtekintéséhez)

 
• • •
 
 

Az emberi kommunikáció energetikája


• A kimondott szó hatalma és a karma összefüggései.

• A visuddha csakra beszennyezésének következményei.

• Szókratész azt mondta: „Beszélj, hogy megismerjelek!” - igazság és hazugság - ugyanazzal a szóval?

• A szó és az energia elvétele: az energiavámpírizmus.

• A szó és az energiaközvetítés: a verbális agresszió energetikai jellegzetességei.

• A párkapcsolat, a családi csatatér energetikája kommunkációs szempontból; a helyszín, ahol a győztes talán a legnagyobb vesztes.

• Folytatás, kitekintés: a FöldAnya megszívlelendő 'ötlete' számunkra az egymás mellett élésre, a kommunikációra, amikor két önálló lény, növény folyamatosan kommunikálva egységes egészet alkot.


" 1+1=1 "

 
• • •
 
 

Az alvás és ébrenlét, a testi és szellemi regeneráció energetikai kérdései

 • A 12 kínai meridiánrendszer működése és a kozmikus hatások két óránként változó bolygói behatásai a nap 24 órájában.
 • Az ember energetikai rendszerének működésbeli különbözőségei a nappali és az éjszakai-hajnali időszakban.
 • Az alvás és az alvás közbeni fizikai és szellemi regeneráció energetikai kérdései és gyakorlati vonatkozásai.
 • Mit jelent az egó ill. a lélek vonatkozásában a regeneráció? egyáltalán szüksége van ezeknek erre?
 
• • •
 
 

A tértisztítás energetikai kérdései

 • A minket szorosabban körülvevő energetikai tér szerkezete.
 • A minket körülvevő tárgyak és a mi energetikai rendszerünk kölcsönhatásai. Az energetikai lenyomat fogalma.
 • A pangó energiák és a struktúra sugárzás jellegzetességei, különbözőségei. A pangó energiák mindennapi életünkre gyakorolt hatásai.
 • A tér energetikai tisztításának elvei és gyakorlata (inkább ceremoniális - több eszközös; inkább rituális - egyszerűbb, mindennap alkalmazható eljárás és a "nagytakarítás" módszertana).
 
• • •
 
 

Az IDŐ energetikai vonatkozásai


"BUÉK!!!" Új év? Képes-e az IDŐ megújulni?

„Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom.” (Hippói Szent Ágoston: Vallomások, 11. könyv)

● az IDŐ a mindennapokban
 • mivel is állunk szemben? törekvések az IDŐ befolyásolására, szakaszolására, megállítására (ünnepek, a régi idők misztériumjátékai által a szellemi világok IDEJÉNEK közösségi megélése), a transzcendencia, a racionális gondolkozás, együttműködés a természettel és az individuum, az "itt és most" gondolat következményei (maradandó alkotások, tettek fizikai és szellemi téren, művészetek)
 • a 3 dimenziós világunk JELEN fogalma, a jelen pillanat

● gondolati vezérfonal kialakítása a tér és az idő modellezésére
   ezoterikus nézőpontból; gondolatkísérlet: az 1., 2., 3. és "sok"
   dimenzió és tudat IDŐ fogalma

● IDŐ a fizikai világokban
 • lineáris idő - az idő az, amit az óra mér?
 • a FöldAnya, a természet időszámítása
 • a Földi Ember és a Kozmosz időszámítása (az IDŐ és a KARMA 12 éves ciklusai az egyéni életben - az Isteni Tulajdonságok)

● IDŐ a szellemi világokban/magasabb dimenziókban, a köztes
   létben: a Feladat és a szellemi akarat

● IDŐ nagyobb összefüggésekben: a Teremtés TÉR és IDŐ fogalma,
   Hermész Triszmegisztosz - Tabula Smaragdina.
 
• • •
 
 

Az IDŐ és a KARMA energetikai összefüggései


 • Áldás vagy átok? A KARMA fogalma, karma a mindennapjainkban.
 • A Karma Urai és a Karmikus Kormányzat.
 • Mi történik a fizikai világ JELEN pillanatában, az IDŐ egyetlen számunka megfogható jelenségében?
 • A mostani JELEN pillanat szellemi akaratának energiája és a következő JELEN pillanat energetikai viszonya - a karma jelenléte.
 • Karmikus viszonyok - tudni kell-e előző életeinkről?
 • Karmikus társas viszonyok - közös előző életeink hatása mostani egyéni életünkben? Mítosz és valóság.
 • Karmikus társas viszonyok - az egyéni és a bolygói karma összefüggései.
 • Karmikus "huszárvágás": amikor a Földi Ember és a Karma Urainak "órája" egyformán jár: a földi ember életének 12 éves ciklusai és az Isteni Tulajdonságok kinyilvánítása.
 
• • •
 
 

Létezésünk alapjai: a Kozmikus Törvények 1. rész


 • Törvények, melyek nincsenek kőbe vésve, nincsenek a Közlönyben, mégis egyetemlegesen érvényesek?
 • Mire vonatkozik? A Kozmosz - Rend és Rendezettség, Harmónia és Szépség.
 • Kikre vonatkozik? A monáddal rendelkező és a monáddal nem rendelkező Lények és az Isteni Terv.
 • Az Isteni Törvények élő törvények!
 • Az emberi Lény lehetőségei: harmónia, fejlődés vagy kozmikus szemét állapotai.
 • A Kozmikus Törvények egymásraépülése, belső kapcsolatai.
 
• • •