Magyar Tudás

Tankó István, közösségi vándortanító és bioenergetikus radiesztéta honlapja
70/677-4383 - tankoistvan@magyartudas.hu

           előadások  ❖ energetikai mérések  ❖ tájradiesztézia  ❖ bioenergetika  ❖ (főlap)


Bioenergetika, az energiával való munka

Néhány szó magamról: az energetika jelenségével és lehetőségeivel bő 15 éve foglalkozok.

A spirituális jelenségek rendszerezett megismerését Kövesi Péter gondolatai, szavai indították el először. A Reiki Mester lehetőségeit - általa - 2006-ban tapasztalhattam meg.

A természetgyógyászat ismeretei (melyet Egészségügyi Továbbképző Intézet igazolt formailag) tovább mélyítették az embert és az ember egészségét befolyásoló tényezők megismerését.

Egyre egyértelműbbé vált, hogy számomra a megismerés közvetlen útja, lehetősége, eszköze a bioenergetika. A teozófia személetmódja adta meg számomra azt a stabil alapot, amellyel az ember és a tiszta, fehér szellemi erők mivoltát és munkáját, szerepét a világegyetem eme sarkában láthassam, megértve számos fontos törekvést, mely eonokon át jelen van már, kifejeződik a Teremtő Tervében, melyet az Angyali Rendek és Mesterek, együttműködve az emberi fejlődéssel párhuzamos fejlődési rendszerekkel, egészen a fizikai világunk létét meghatározó természetszellemekkel nap mint nap munkálnak és amelyről ismereteket az elmúlt és mostani korok emberei számára az Ősi Bölcsesség gondolatai közvetítenek.

Úgy vélem, hogy korunk számára az Ősi Bölcsesség gondolatainak megismertetése, a mai kor követelményeinek megfelelő torzításmentes interpretálása kiváltképp a kereső emberek számára, a Vízöntő Világkorszakba való fokozatos átmenettel a legfontosabb feladatává vált minden felelősen gondolkozó spirituális embernek, aki lehetőséget kapott ezek mélyebb megismerésére.

Ezt feladatomul tudva, e törekvéstől vezérelve vettem részt pl. A tudatra ébresztés energiája könyvsorozat, A Rózsakeresztesek tanítása bioenergetikus továbbképzési tanulmánygyűjtemény létrehozásában stb. mely - az én szándékom szerint - mind a fenti célt szolgálja. Más formában is volt alkalmam ezeket a gondolatokat kifejteni pl. a Buddhista Főiskolán tartott előadásokon Az ember tudathordozó eszközeinek fejlődése (az emberiség okkult fejlõdésének áttekintő története) címmel.

A bioenergiával történő munka gyakorlata, a "halál" utáni időszakról való tapasztalat, a FöldAnyával, a természeti környezettel való élő, eleven együttműködés közelebb vitt az energiák működésének mélyebb megértéséhez, melyet azok érzékelésének és irányításának komplex folyamatában hasznosítok.

 


energetikai munka közben ...

 

Üzenetküldés, tájékoztatás, mérés kérése