Magyar Tudás

Tankó István, közösségi vándortanító és bioenergetikus radiesztéta honlapja
30/866-8968 - tankoistvan@magyartudas.hu

           előadások  ❖ energetikai mérések  ❖ tájradiesztézia  ❖ bioenergetika  ❖ (főlap)


Bioenergetika, az energiával való munka

Néhány szó magamról: az energetika jelenségével és lehetőségeivel bő 15 éve foglalkozok.

A spirituális jelenségek rendszerezett megismerését Kövesi Péter gondolatai, szavai indították el először. A Reiki Mester lehetőségeit - általa - 2006-ban tapasztalhattam meg.

A természetgyógyászat ismeretei (melyet Egészségügyi Továbbképző Intézet igazolt formailag) tovább mélyítették az embert és az ember egészségét befolyásoló tényezők megismerését.

Egyre egyértelműbbé vált, hogy számomra a megismerés közvetlen útja, lehetősége, eszköze a bioenergetika. A teozófia személetmódja adta meg számomra azt a stabil alapot, amellyel az ember és a tiszta, fehér szellemi erők mivoltát és munkáját, szerepét a világegyetem eme sarkában láthassam, megértve számos fontos törekvést, mely eonokon át jelen van már, kifejeződik a Teremtő Tervében, melyet az Angyali Rendek és Mesterek, együttműködve az emberi fejlődéssel párhuzamos fejlődési rendszerekkel, egészen a fizikai világunk létét meghatározó természetszellemekkel nap mint nap munkálnak és amelyről ismereteket az elmúlt és mostani korok emberei számára az Ősi Bölcsesség gondolatai közvetítenek.

2019. novemberében az ősi Fülöp-szigeti hagyományok szerinti beavatásban részesültem, a pszi-sebészeti módszer alkalmazásába, az energiagyógyászat gyakorlatába.

Úgy vélem, hogy korunk számára az Ősi Bölcsesség gondolatainak megismertetése, a mai kor követelményeinek megfelelő torzításmentes interpretálása kiváltképp a kereső emberek számára, a Vízöntő Világkorszakba való fokozatos átmenettel a legfontosabb feladatává vált minden felelősen gondolkozó spirituális embernek, aki lehetőséget kapott ezek mélyebb megismerésére.

Ezt feladatomul tudva, e törekvéstől vezérelve vettem részt pl. A tudatra ébresztés energiája könyvsorozat, A Rózsakeresztesek tanítása bioenergetikus továbbképzési tanulmánygyűjtemény létrehozásában stb. mely - az én szándékom szerint - mind a fenti célt szolgálja. Más formában is volt alkalmam ezeket a gondolatokat kifejteni pl. a Buddhista Főiskolán tartott előadásokon Az ember tudathordozó eszközeinek fejlődése (az emberiség okkult fejlõdésének áttekintő története) címmel.

A bioenergiával történő munka gyakorlata, a "halál" utáni időszakról való tapasztalat, a FöldAnyával, a természeti környezettel való élő, eleven együttműködés közelebb vitt az energiák működésének mélyebb megértéséhez, melyet azok érzékelésének és irányításának komplex folyamatában hasznosítok.

 


energetikai munka közben ...