Magyar Tudás

Tankó István, közösségi vándortanító és gyógyító bioenergetikus honlapja
20/9703-336, 30/724-0546 - tankoistvan@magyartudas.hu

           előadások  ❖ energetikai mérések  ❖ tájradiesztézia  ❖ bioenergetika  ❖ (főlap)

Háztartási energetika - az IDŐ energetikai vonatkozásai

"Háztartási energetika" - Tankó István előadássorozata az életünket
a mindennapokban láthatatlanul befolyásoló tényezőkről, energiákról

- közösségi oldal -

 

 

Kedves Érdeklődők, együttgondolkodó Társaim!

Ez a lap azért készült, hogy a Háztartási energetika IDŐ előadása nyomán (mely először 2016. január 20-án hangzott el Budapesten az IDŐ-vel kapcsolatban a mindennapi életünkben felmerült gondolatainkat összegyűjtsük, és egymás személyes megéléseit, mint tanulságokat megismerhessük ebben az igen fontos és nehezen megfogható témakörben.

Szándékom szerint a lapon összegyűlhetnek a személyes megélések, meglátások, felismerések élményszerű leírásai, gazdagítva mindezzel az ezoterikus IDŐ fogalmunkat. Az itt megnyilatkozókkal (és azokkal is, akik nem fogalmazták meg élményeiket, de regisztrált érdeklődőként együtt gondolkoznak a témakörről társaikkal) a következő év elején egy személyes találkozón összefoglaljuk a megtapasztaltakat.

A Vízöntő kor felé haladva, amikor a sűrű fizikai anyag egyre inkább átitatódik szellemmel, amikor egyre többször érhetők tetten a 7. Sugár, a St. Germain-i IbolyaLáng energiájának közvetlen hatásai, akkor izgalmas szellemi kirándulásnak ígérkezik az elmozdulások, a 'rajtakapott' IDŐ dolgainak megbeszélése.

Úgy érezzük, hogy a köznapi módon gondolkozó embernek is, de különösen a spirituálisan gondolkozó embernek elkerülhetetlenül állást kell foglalnia a maga számára az IDŐ-vel kapcsolatban. Bár illúzió, mégis az ismeretek nyomán kialakított állásfoglalás révén talán szelidül a rohanó IDŐ hömpölygő-sodró áradata, és a mi tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzésünk is vele kapcsolatban. Meg kell tennünk ezt azért is, hogy jobban érthessük a körülöttünk lévő látható és közvetlenül nem látható világot, annak működését, így még tudatosabban alakíthassuk életünket és sorsunkat, megalapozottabb, helyesebb döntéseket hozva.

A kiinduló előadás főbb témakörei emlékeztetőül itt olvashatók:


"BUÉK!!!" Új év? Képes-e az IDŐ megújulni?

„Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom.” (Hippói Szent Ágoston: Vallomások, 11. könyv)
az IDŐ a mindennapokban
  • mivel is állunk szemben? törekvések az IDŐ befolyásolására, szakaszolására, megállítására (ünnepek, a régi idők misztériumjátékai által a szellemi világok IDEJÉNEK közösségi megélése), a transzcendencia, a racionális gondolkozás, együttműködés a természettel és az individuum, az "itt és most" gondolat következményei (maradandó alkotások, tettek fizikai és szellemi téren, művészetek)

  • a 3 dimenziós világunk JELEN fogalma, a jelen pillanat
gondolati vezérfonal kialakítása a tér és az idő modellezésére ezoterikus nézőpontból; gondolatkísérlet: az 1., 2., és 3. és "sok" dimenzió és tudat IDŐ fogalma

IDŐ a fizikai világokban.
  • lineáris idő - az idő az, amit az óra mér?
  • a FöldAnya, a természet időszámítása
  • a Földi Ember és a Kozmosz időszámítása (az IDŐ és a KARMA 12 éves ciklusai az egyéni életben - az Isteni Tulajdonságok)

IDŐ a szellemi világokban/magasabb dimenziókban, a köztes létben: a Feladat és a szellemi akarat

IDŐ nagyobb összefüggésekben: a Teremtés TÉR és IDŐ fogalma, Hermész Triszmegisztosz - Tabula Smaragdina.


Tankó István (tankoistvan@magyartudas.hu)