Majk, kamalduli remeteség - Tájradiesztézia Adatbázis belső munkabejegyzés (2016)
- nemcsak a mérőtársaimnak

 

A majki kamalduli remeteség, a tájradiesztéta szemével

- tapasztalatok, megfigyelések, gondolatok Majkon, 2016. nyarán -
kiegészítve 2024. januárjában

 


Egy rendkívüli energetikai intézmény, rendkívüli céllal, melynek mentális terve talán a közeli premontrei kolostorban érlelődött építése előtt évszázadokkal megelőzően. A megvalósítás "tervezője" az a titokzatos lény, aki magát Saint-Germain grófnak nevezte, a Vízöntő Világkorszak ura, a 7. sugár, az IbolyaLáng chohanja. Sétálva az épületek között, a nyugalom helyén, minduntalan előtörekszik egy gondolat: a kamalduli remeték majki élete a pálos rend példájával rokonítható: a kifelé megnyilvánuló katolikus egyházi keretek között végzett valós tevékenység mögött mély belső tudás rejtőzik. A működést kb. az 1753-as templomépítéstől 1782-ig, a II. József feloszlató rendeletéig szűk 30 évre tehetjük.
Az építmény valódi célja mindmáig ismeretlen ...


Az Árpád-korban a Csák nemzetség királyi adománybirtoka volt Majkpuszta. Az első oklevél a veszprémi esperességhez tartozó fiókegyházként említi 1235-ben. Okleveles adatok tanúskodnak arról, hogy 1252 előtt már fenn állt a majki premontrei prépostság, patrónusa Nagyboldogasszony volt. Az évszázadok során többször gazdát cserélt a terület, míg 1727-ben gróf Esterházy József országbíró, Komárom megye főispánja vásárolta meg Majkpuszta területét. Ő 1733-ban alapította a kamalduli remeteséget, melynek 1200 holdas pusztát, tavakat és malmokat adományozott. A szabadságharcot lezáró, 1711-es szatmári békét követően a Rákóczihoz hű, dunántúli nemesi családok adományaiból épült a némaságot fogadó kamalduli szerzetesrend majki remetesége (az adományokra a szerzetesi lakok főhomlokzatán elhelyezett nemesi címerek emlékeztetnek).
1. cellaház címere
Az 1. cellaház címerfelirata: SANCTO IOANNI NEPOMUCENO DEUOTUS JOSEPHUS HARTVIG EXSTRUXIT -
Joseph Hartvig, Nepomuki Szent János híve építtette
(Bechert József készítette a remetecellák címereit az Esterházy-család megbízásából)

 

Így kezdődött ...

Sok éve mérem a Szent György-vonalakat a Kárpát-medencében és rögzítem az eredményeket térképen, térinformatikai rendszerben. Majkra jövőre terveztem menni, de idén (2016) júniusban megtisztelő felkérést kaptam egy előadás megtartására, a Gyógyító Szentek Nyomában Napon Szent László királyunk vízfakasztó legendájáról: csoda vagy természetes képesség címmel

meghívó
A napot Hajtun Eszter, a Remeteség akkori vezetője szervezte, aki a szakmai profizmusa mellett akkor már 15 éve őrizte meg Majk valódi szellemiségét, tisztaságát

 

Szent László egy rendkívüli ember volt: egyszerre volt az ősi hit tudásával felvértezett beavatott táltos és a korát megelőző legnemesebb lovagi erényekkel rendelkező igazi keresztény uralkodó. Felismerte és szolgálta az ország valódi érdekét (akkoriban Magyarország határa éppen akkora volt, amekkorát seregével sok háborúval meg tudott védeni) a magyarság egy olyan időszakában, amikor tudati szinten kellett érdemi választ adni a magyarság előtt álló súlyos kérdésekre. Majkhoz abban az értelemben kapcsolódik, hogy László királyunk birtokosa volt az egyetemes tudás azon részének, amely Majkon is megnyilvánul, amely vallások, népek, idők felett áll.

Az előadás után az intézmény vezetőjének segítőkész jóvoltából lehetőséget kaptam a mérésre a Remeteség területén. Ismert volt előttem, hogy Szent György-vonalak találkoznak itt, szabályos elrendezésben. A mérést ott kezdtem, ahol a tárlatvezető munkatársak az energia jelenlétéről tájékoztatják a látogató csoportokat: a megmaradt templomtorony mellett lévő kis téren. A mérés eredménye: semmi, SEMMI NEM MÉRHETŐ ezen a területen! Sem Szent György-vonal, sem Hartmann- és Curry-háló, ugyanakkor a vonalak energiája szinte "kézzel tapintható". További mérések azonban a helytől néhány méterre a Szent György-vonal esetében már eredményesek voltak. Úgy véltem, hogy a jelenség további vizsgálódásra érdemes, hiszen már évek óta egyik kiemelt célom a Szent György-vonalak valódi természetének megismerése.

Éreztem, hogy itt a pálcámon kívül egy colostokra is szükség lesz. Így kezdődött ...

1. rész

 • A hely, melyet mérnöki precizitással igazítottak az energiavonalakhoz
 • A Remeteség Szent György-vonalainak külső kapcsolatai
 • A hely belső és külső energetikai védelme
 • Szépség és tökéletes arányosságok - a különleges energetikájú hely
 • A föld alatti világ: régi alagutak, menekülési lehetőségek a Remeteségből

2. rész

 • A titokzatos kísérő az erdő csendjében: a premontrei kolostor

3. rész

 • A Szent György-vonal, mint kommunikációs eszköz
 • Miért voltak némák a kamalduli szerzetesek? Csupán azért, mert fogadalmat tettek?
 • II. Rákóczi Ferenc - Saint Germain és a kamalduli szerzetesek
 • A Remeteség ma és az elkövetkező idők reménysége ...


„Távol legyen ezen szent magány kapujától a csendzavaró, mert az Istennek szentelt sereg gyűlöli a zajt.”
(a Remeteség főkapuja feletti idézet)


❖ ❖ ❖ ❖ ❖

 

A hely, melyet mérnöki precizitással igazítottak az energiavonalakhoz

 

Az utóbbi években a Bükk-hegységet és a beregi síkságot jártam végig, több ezer méréssel rögzítettem ezeknek a nagy tájaknak az energetikai szerkezetét, tájalakító jelenlétét, pozitív és negatív kisugárzási helyeit, földvárak és régi hadi utak tulajdonságait, a gyógyító helyeket, forrásokat. A Szent György-vonalak néven ismert energiavonal-csoport több ezer km-en keresztül nyílegyenesen húzódik. (Nem voltam még olyan helyen ahol kezdődik, de voltam olyan helyen, ahol végeszakad: a Beregben Mátyus mellett a Tisza töltés - ártér területén.) A 3 dimenziós világunkban számunkra az ábrán látható általános tulajdonságokkal rendelkezik.

A Szent György-vonal közvetlenül mérhető fizikai alaptulajdonságai

A Remeteségben végzett mérések hamar megmutatták, hogy a templom körüli utak, melyek derékszögben keresztezik egymást, pontosan ezekre a vonalakra illeszkednek. A cellaházak nagyságát és elhelyezkedését valamint a ház és a házhoz tartozó kert arányát úgy tervezték, hogy eleget tegyen a fő szabálynak: lakóházon nem mehet keresztül Szent György-vonal! A vonalak területén való napi 1-2 órai tartózkodás pozitív módon segíti az ember testi és lelki folyamatait, a folyamatos benne tartózkodás, alvás, munka azonban nemkívánatos folyamatokat indíthat be a túltöltött energetikai rendszerben.


A Szent György-vonalak elhelyezkedése a Remeteség területén

A kamalduli remeteség építése 1733-ban kezdődött - az Eszterházyak megrendelésére - a nagy osztrák barokk építész, Franz Anton Pilgram (1699-1761) tervei szerint, amelyet Anton Erhard Martinelli olasz származású császári udvari építőmester bírált felül. A munkálatok az 1770-es évek elejéig folytak, az építkezést Pilgram halála után (1761) az Esterházyak uradalmi építésze, Fellner Jakab fejezte be.

A rajz a mérések eredményeképpen létrejött elrendezést, a vonalak elhelyezkedését ábrázolja a Remeteségben. (A terület a középen lévő fő vonalra illeszkedve kis mértékben asszimetrikus.) A középső részen lévő piros szaggatott vonal az 1782-es Türelmi Rendelet után elbontott templom helyét és kiterjedését ábrázolja a leírások és a régészeti feltárások alapján. A téglafal a megmaradt falrészt ábrázolja a torony mellett, melyet a kisebbik szaggatott vonalú rész mutat. A kereszt az oltár helyét jelöli. A tégla színű részek a cellalakásokat, a zöldek a hozzátartozó kerteket jelölik két oldalt.

A területen 5 db Szent György-vonal keresztezi egymást! A középső, fő útra eső függőleges vonal szélessége 220 cm, a többi vonal 140 cm széles. A csillag alakú kereszteződés a volt templom azon részén helyezkedett el, ahol a szerzetesek voltak az alkalmak alatt. Az oltár előtti, a képen Dél felé eső területen ültek a lentről, a kastély felőli bejáraton bejövő világi hívek. Különleges, sehol máshol nem ismert jelenség a párhuzamos St.György-vonal, amely a templom előtt és a templom mögött húzódik. A keresztvonalak a négy érintett lakás küszöbe előtt 20 cm-re mennek el. A tervezés és kivitelezés tökéletes célszerűsége önmagáért beszél! Izgalmas lett volna jelen lenni a tervezés időszakában egy akkori 'projekt' megbeszélésen, megtudni, hogy mit tudtak a vonalakról, ki volt, aki mérte, mutatta ...!

Pilgram az építész biztosan nem, majd Martinelli sem hiszem, hogy pálcával járkált volna a területen ... Ki volt az a hozzánk hasonló képességekkel rendelkező ember, különösen a katolikus időkben, amikor ez egy "ördögtől való", de tudjuk, hogy hallgatólagosan megtűrt tudás volt? Maradtak-e korabeli rajzok, feljegyzések, vázlatok, alternatív koncepciók és indoklásaik? E leírás olvasójától, régészektől, levéltárosoktól, a terület dokumentációját ismerőktől szivesen vennék erre vonatkozó információt! Merre kutassak mindezek után? Ezen a helyen megosztanám minden érdeklődővel.

A Remeteség Szent György -vonalainak külső kapcsolatai


Az alábbi Adatbázisrészlet a Remeteség Szent György vonalainak külső információs kapcsolatait mutatja, vagyis követhető, hogy milyen helyeken mennek át a vonalak. Külön feltettem a nyitrai Zobor-hegy helyét is, amely a kamalduli rend első kolostora volt. Titkon reméltem, hogy van ilyen energiakapcsolat is a két hely között, de sajnos az arratartó két vonal közül egyik sem megy át a Hegyen :( Akkora az eltérés, hogy azt nem lehet a GPS leképezési rendszer hibahatárán belülinek mondani. Egyébként a Remeteségre nagyítva látszik az Északi pólus elmozdulásának következménye: a 2016-ban felvett koordináták a 8 év alatt a belső utakon látható eltéréseket produkálták, vagyis "elmozdult a térkép" a vonalak alatt. A térkép itt látható. Érdekes kapcsolat látható pl. a Salfölddel ...


A hely belső és külső energetikai védelme


Nézzük rá az épületegyüttes szerkezetére! Annak ellenére, hogy a lakásokat nem érintették a vonalak, a nagy energiák állandó koncentrációja még így is embert próbáló tényező lehetett a minennapi életben. A mai látogatók szempontjából ez azt jelenti, hogy a Remeteség teljes területén érezni lehet az energia intenzív jelenlétét, praktikusan mindegy, hogy az ember valamelyik kereszteződésben vagy azon kívül tartózkodik. (Ne felejtsük el - ahogy ez a fentebbi alaptulajdonságokat bemutató ábrán is látszik - , hogy egy a Szent György vonal hatása kb. 100-100m távolságban érezhető a két oldalán, 60 méterig a kísérő ugarvonalak vagy Ley vonalak hatása érződik.) Ezt az érzést erősíti egy zseniális energetikai megoldás, amellyel belül viszonylatos energia-homogenitást értek el, másrészt az egész objektumot a külső energetikai hatásoktól is megvédték: ez pedig az ún. struktúra sugárzás jelenségének alkalmazása nagyban, egy dinamikus egyensúly elérése érdekében! Hogyan? Nézzük az alábbi ábrát!


Dinamikus egyensúly kialakítása a védelem érdekében

Miről van szó? Minden tárgynak van sugárzása, melyet struktúra sugárzásnak nevezünk. Az 1-3-5-7 db vagyis páratlan számú tárgy gerjesztett energiákat produkál. A páros-páratlan szabálynak megfelelően a páratlan számú síkok gerjednek, a páratlan nem, kioltják egymást.

A jelenség ismert a magyar térrendezésben (Bodnár Erika - Szinia), a Feng Shui (Molnár Réka) is ismeri, és ismeri a radiesztézia is (Bencze Ágnes és Marosi Jószef), mint olyan tényezőt, amelyet - különösen a komplex energetikai rendszerrel rendelkező lakásokban - figyelembe kell venni, mert befolyásoló hatással van az emberi lét mindennapjaira.

A Remeteségben két oldalt 6-6 házat építettek, középen pedig 3 ház épült, és még 3 épülhetett volna vele párhuzamosan (az ábrán a bal oldali füves területen), de arra már nem került sor, hiszen az a templommal csaknem érintkezett volna. Ha kettőt építenek, akkor a templom falától lett volna egy kicsit nagyobb távolság. De nem kettőt, hanem hármat építettek! Ez történhetett a jobb helykihasználás érdekében, de joggal feltételezhetjük, hogy bizonyosan ismerték a struktúra sugárzás jelenségét a tervezők, hiszen ez a megoldás a gerjedés problémájára megoldást jelentett. A jelenséget a kötélhúzáshoz tudom hasonlítani. A kötél két végén mondjuk 50-50 ember teljes erejéből húzza a kötelet. Ha én ezt nem tudom, és állok a kötél közepénél és az az erők kiegyenlítettsége miatt nem mozdul, akkor azt mondom, hogy semmi nem történik. Ugyanakkor a kötél feszülése elbír, ha ráülök ... Ez történik Majkon is. A páratlan házsor gerjeszt, a páros ugyanakkor kiolt, megteremtve egy dinamikus egyensúlyt és ezzel egy stabilitást, védelmet a kívülről jövő esetlegesen negatív célú, elrontott energiákkal szemben és segít homogenizálni az egyébként is kemény, az energia férfi aspektusát megnyivánító St.György energiákat. Feszített energiájú tér, mint a feszített víztükör az uszodákban ... :)


Szépség és tökéletes arányosságok - a különleges energetikájú hely

Láthattuk, hogy ezen a helyen semmi sem épült ötletszerűen, szerepe, funkciója van az épületegyüttes energetikájában.

Feltehetők az alábbi kérdések:

 • Miért éppen 6-6 ház épült két oldalt, meghatározva ezzel a Remeteség hosszát?

 • A Remeteség szélessége 60 m. Miért? Hely lett volna!

 • Hogyan határozták meg a keskeny templom hosszát? A szerzetesek és a környék világi híveinek száma határozta volna meg?

 • A bevezetőben említett különleges energetikájú terület (ahol nem mérhetők sem a földsugárzások, sem a St.György-vonal) a torony előtt a rajzon NY-i irányban kezdődik (üres terület) és a torony mögött a rajzon D-i irányban a 16. cellalakás magasságában végződik. Létének helye összefüggésben állhat-e az előző kérdésekkel?

A kérdések megválaszolásához meg kell vizsgálnunk az épületegyüttest alkotó elemek egymáshoz való arányát. Kiindulásnak az energetikai, spirituális szempontból két kiemelt rész tekinthető: a csillag alakú St.György-vonal csomópont és a templomi oltár helye.

Az alábbi ábra a csomópont és a NY-i oldal távolságát veszi alapnak (60-61 m). (A bizonytalanság abból adódik, hogy a csomópont egy kb. 3x3m nagyságú területen található.)


Aranymetszés pontok meghatározása a DNY-i fal - vonalkereszteződés és a volt templom ÉK-i vége alapján

Ha ezt a 60 méteres értéket megszorozzuk az aranymetszés arányszámával (0.618033...) akkor megkapjuk a kb. 38 métert, ami a templom ÉK-i végére esik. Az így kapott 98 méteres távolságot a Remeteség szélességével, a 60 m-rel felvéve egy téglalap alakú területet kapunk, melyet továbbra is az aranymetszés arányaival felosztva és a megfelelő függvénnyel megrajzolva megkapjuk a természetben jól ismert spirál vonalat (Fibonacci spirál). A spirál belső vége a különleges energetikájú hely pozícióját jelöli ki!
Az aranymetszés spirál a különleges energetikájú helyre mutat


A különleges energetikájú hely részletei


Megjegyzendő, hogy más szempontok szerint is felállítható az aranymetszés arányossága. Az oltár helye meghatározza a 6 ház által határolt terület hosszát!

Aranymetszés pontok meghatározása a DNY-i fal - templom oltár és a kastélyterület kezdete alapján

Ezzel még nem jutottunk előre a hely célját, szerepét illetően, de azt már lehet tudni, hogy egy nagy energiájú hely az épületegyüttes tökéletesen arányos és szép pontján helyezkedik el.

Azt érzékelhetjük már, hogy az aranymetszés, mint a tökéletes egyensúly szimbóluma, melyet "isteni aránynak" is emlegetnek, a Szent György-vonalak által kialakított energiaszövettel szinte kézzel foghatóvá teszik az isteni tökéletesség jelenlétét, mely az ember számára a test-Lélek-Szellem harmóniáját építi fel, ill. állítja vissza ...

... ugyanakkor ott a kérdés, ha ránézünk a térképre ...

A VI. században pápai rendelet erősítette meg a keletelés szokását: „Habár az Isten mindenütt jelen van, mégis a papnak az oltárnál az isteni tisztelet alatt Vigilius pápa rendelkezése szerint kelet felé fordulva kell imádkoznia.”, vagyis az oltárnak és ezzel a templom főhajójának a keleti irányba kell néznie.

Ennek az építmények a régi temploma kicsit sem ennek az alapvetően fontos pápai rendeletnek megfelelően épült ... de miért? Nézzünk rá a térképre ismét.

a Remeteség elhelyezkedése az Északi égtájhoz képest

Látható az is a fentebb leírtakból, hogy az oltár sem a "megszokott" helyén van. A katolikus templomok döntő többségében kelet felé az apszis (kiöblösödés, boltozat) félkörös, - egy vagy a hajóktól függően három - fülke alakú részén helyezkedik el az oltár, melyre mint a templom szentélyének végződésére tekinthetünk. Ez nálunk a templom közepén helyezkedik el, vagyis úgy tűnik, hogy a keletelés már a tervezéskor sem volt irányadó szempont.

Egyébként személy szerint mindig "idegesített" :), hogy olyan furcsán helyezkedik el ez az egész. Amikor legelőször odamentem azt néztem, hogy lett volna-e hely a 'rendes' elhelyezésre? Mint kiderült lett volna mindenképpen, mert a leírások szerint a cellaházak végének, a főkapunak a területét fel is kellett tölteni, hogy elférjen a tervezett épületegyüttes.

A továbblépés gondolata a radiesztéziából származik, minden vizsgálatnál ahol pl. Hartmannt vagy Curry-hálót vizsgálunk az első, amit tudnunk kell, hogy merre van Észak?

Ez az ábra azt jelzi, hogy a mágneses és a földrajzi északi pólus nem esik egybe és az sem mindegy, hogy a Föld melyik pontján mérjük. Azt is tudjuk, hogy az északi pólus Kanadából Szibéria irányba vándorol, az 1730-as években a Remeteség kb. 1500 km-rel Kanada irányában volt. Nem tudhatjuk, hogy a tervezéskor pontosan mint vettek figyelembe ... Egy dolgot tehetünk, azt, hogy megvizsgáljuk a Remeteség hosszanti oldalának és az Északi iránynak a viszonyát. Ami kiderül az újabb bizonyítéka a tervezés elképesztő precizitásának!

a Remeteség hosszanti tengelyének elhelyezkedése az Északi égtájhoz képest

Amit látunk, az az aranymetszés arányszáma a 360 fokra, a teljes körre vonatkozólag. Ha megszorozzuk a 360-at 0,618-cal az aranymetszés arányszámával, akkor 222,48-at ~ 222.5 fokot kapunk!

a Remeteség és az 1200-as években alapított premontrei prépostság viszonya egymáshoz és az Északi égtájhoz: megvan a valódi keletelés is :)


Mindezek után valami azt az érzést súgja nekem - melyet a bevezetőben jeleztem, - hogy koncepcionálisan ezt nem mi emberek terveztük, ránk a kivitelezés, a fizikai megvalósítás volt bízva ...

Folytatása következik ...