Tata - Géniusz előadásbevezető


Néhány bevezető, rávezető gondolat.

Mindennapi életünket nagy általánosságban most a globalizált gazdasági és pénzügyi törekvések, a technikai civilizáció túlsúlya, az önálló, döntésképes nemzetállamok felbomlasztására irányuló törekvések, az egyes ember személyiségének feloldása, atomizálása határozzák meg, melyben a Természet leginkább klímaválságként megoldandó problémára degradálódott.

Ugyanakkor az egyes ember mindennapi élete - noha célja és alanya a fenti törekvéseknek -, lelkének egészséges rezdülése valami egészen mást kíván. Bár mindennapi életét, éves körforgását a Természet nem olyan súllyal határozza meg, mint régebben, az évszakok határai is elmosódni látszanak, mégis megfigyelhető egyfajta ciklikusság. Az elmúlt év őszi időszaka után - mely a fizikai és lelki "termés" begyűjtésének időszaka - a téli időszak csendesebb, kevésbé intenzív időszaka következik el. Ekkor a "termés feldolgozása" megalapozza a következő időszakot és az új év első időszakában ennek alapján új tervek, törekvések, megvalósítandó célok jelennek meg az ember előtt. Az első két hónap csendes érlelődése után márciusban elkezd nyílni a Természet, és az emberek az egyéni törekvéseikhez a kisebb-nagyobb emberi közösségekben keresik a további lehetőségeket. Az erdő-mező megtelik kiránduló, túrázó emberekkel, szertüzek gyúlnak a Tavaszi napforduló kapcsán is sokfelé az országban. Egyfajta emelkedettség érzése járja át és teszi a lelkeket fényessé, a szinte megfoghatatlan szakralitás emberközelivé, megélhetővé válik.

Ebben a magas rezgésű közegben az emberek kifejezik valamiféle lelki közösség kovácsolódásának szándékát. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy a különböző emberek a legjobb szándékaik mellett teljesen másképpen látják, élik meg a körülöttük lévő valóságot, gyengítve az esélyét annak, hogy magasztosabb, magasabb rendű közös célokat valósítsanak meg, amelyekről mint kívánatosról egységesen beszélnek.

Ebben az előadásban ez utóbbi jelenségnek a spirituális, energetikai hátterét igyekszem felderíteni.

Két tényezőt vizsgálok: egyrészt a táji-természeti környezet energetikai szerkezetét, mint a szakralitás megnyilvánulását, másrészt azoknak a Lényeknek a jelenlétét és hatásukat, amit a Földanya emanációinak (megnyilvánulásainak) tekinthetünk, hatalmas területeken formálva a civilizációt, az emberi lelkeket és azok tulajdonságait. Az elsőt a tájradiesztéziai energetikai kutatásaim alapján teszem, a másodikat Hamvas Béla zseniális felismerései alapján, aki Géniuszoknak nevezik ezeket Lényeket, erőket.

A cél az, hogy vizsgáljuk meg a ránk ható, bennünket befolyásoló erőket. Azt, hogy milyen összefüggés van az évezredek óta ható erővonalaknak és az itt jelenlévő Géniuszoknak ezen a különleges helyen élő emberekre, magyar emberekre. Fókuszban az előadás helyszínének vidéke: körülbelül Tatától délre Székesfehérvárig, benne a Vértes és a Gerecse hegységekkel, keleten a Budai hegység határolja (a Pilis már nincsen benne), nyugaton Pannonhalma, Ravazd térségéig.

tankoistvan@magyartudas.hu - 30/866-8968 - Tankó István

Copyright © MagyarTudás, 2023.