Hierarchia noszvaji előadásbevezető 

Az anyagon túli (szellemi) világok és hierarchiák és az ember(iség) kapcsolatai ezekkel.


Előadás, a noszvaji táborban 2019. július 10-én.

Néhány bevezető, rávezető, kedvcsináló gondolat az előadáshoz!

Ezoterikus tudásunk szerint az emberiség fejlődésének mai szakaszában a fizikai világ megismerése a fő feladata. A közeg, amelyben ezt meg kell tennie egy hosszabb involúciós (anyagba szállási) folyamat eredménye, ahonnan az eddigi tapasztalatait felhasználva ismét a szellemi síkok felé indul (evolúció), kibontakoztatva szunnyadó képességeit, a Vízöntő kozmikus korszak lehetőségeinek kihasználásával. Most a 3 dimenziós világban az 5 érzéke által közvetített információk a fizikai tudatának az alapjai. Öntudatos létezése a fizikai világban valósul meg, éber tudatállapotában tudata fizikai és ezt, mint Létet érzékeli, vagyis számára a tudat nem más, mint a lét érzékelése.

Azonban az embernek létezik egy belső világa is, amelynek mélyén önkéntelenül zajlik egy meghatározó folyamat, melyet természeti erők indítanak, de az ember végez be: az Élet érzékelése, elemi értelmezése, a megértés, a világ felfogása. A belső világunkban élő természeti erőt eleven, élő állapotában érzékeljük, míg a külső világban inkább csak a természeti erők tevékenységének anyagi eredménye fogható meg, hiszen a testeknek csak a felszínét látjuk. Vagyis a belső világunk ezzel a támogatással képes a hindu vallás filozófia által maya (maja) szóval mondott világkáprázat (a világ illuzórikus természete) mögé látni. C. G. Jung a belső világ alapját „tudattalan”-nak nevezi, azt a világot, mely „közvetlenül, nem a külső érzékekkel megtapasztalható”. (Ez a megnevezés a számomra nem igazán fejezi ki a lényeget: én inkább ön-tudatlannak, ugyanakkor értelem-szerű jelenségnek tudom. Egy példával megvilágítva: az angyaloknak, mint tudatformáknak nincs önálló akaratuk, létük a Teremtő akaratának egyenes folytatása. A tudatuk alapja magas érzelmi intelligencia, amely igazodik a létezésük alapközegéhez, a bolygói asztrális síkokhoz.)

Mire is lehet gondolni a mindennapi életben, amikor a Lét és az Élet érzékelésének különbözőségét említem? Pl. tételezzük fel, hogy valakinek a lakásába bekerül egy új asztal, az anyaga fenyőfa. A fizikai tudat azt mondja, hogy az asztal éppen megfelelő nagyságú és magasságú, hogy enni lehessen rajta, de alkalmas arra is, hogy az Ember a célját megvalósítsa, pl. számítógépet tegyen rá és dolgozzon. Ez a tárgy a saját hozott rezgésével megváltoztatja a szoba, ház energetikáját, része lesz annak. Ha az Ember meg van elégedve az asztallal kialakul egyfajta érzelmi hozzáállás, örül az asztalnak, megbecsüli. A fa szelleme már elhagyta a fenyőfát a kivágásának idején, de ennek a révén új erők kezdenek ébredni a szobában, mely az asztal és az Ember viszonyában létezik, és azt a belső érzékelése tudatosítja. Ha ez az asztal mondjuk cseresznye- vagy diófából van, akkor az Ember talán gyakrabban végigsimít rajta, érzi, hogy az a lakásába való, örül a közelségének. Ha pedig ez a cseresznye- vagy diófa a saját vagy pl. a gyermekkora szülői házának kertjéből való, akkor ehhez még hozzájárulhat a szeretet érzése a megbecsülésen kívül. Ekkor már a természet erőinek képviselői szivesen megjelennek a házban, emelve annak szellemi fényét és távol tartva az ártó, előző időből ott maradt, pangó energiákat. Az ilyen helyre az Ember szivesen tér meg, és képes a fizikai világon túlmutató szellemi célok megvalósítására is ... (Bár minden példa kicsit sántít, ahogy mondani szokás, de a jelenség lényegét talán illusztrálja.)

A természeti erők által motivált belső érzékelésünk kaput nyit azok felé a tudat- és energiaformák felé, amelyekkel együtt létezünk és evolucionálunk, fejlődünk a bolygói életben, annak minden síkján, nemcsak a fizikain. Megelevenedik a magyar népmesék valósága, a tündérek, a víz, a szél és levegő, a tűz, a Föld lényei, valóságosak az őselemek lényei, az Emberiséggel párhuzamos fejlődési rendszer tagjai, az angyalok (dévák - rosszabb esetben az asurák :) ). Megismerhetjük ezáltal a tökéletes Embert, a magas rangú beavatottat, adeptust és mestert, - aki a bolygói fejlődésben önként vállalt segítő szerepet, holott megszabadult a karma körétől és nem kellett leszületnie, nem kellett testet felvennie, csak ha akar stb. -, egészen a ragyogóan fényes Nap-Szellemekig (Dhyan Chohan), akiket a déva és az emberi fejlődés közös csúcsának tekinthetünk.

Felsejlenek egy hatalmas és szerteágazó szellemi együttműködés körvonalai, ahol a világunk, benne az emberiség fejlődésének előmozdítását végzik a Teremtői Akaratnak megfelelően. Teszi mindezt ki-ki lehetőségeinek és képességeinek megfelelően. Ennek a rendszernek részei az isteni lények (a logoszi hierarchia naprendszerbeli tagjai) is. Szellemi Hierarchiának mondják ezt a bonyolult rendszert, mely rendszer mentes a földi együttélés hierarchia fogalmának jellemzőitől. (Maga a Hierarchia is részhierarchikus összetevőkből épül fel.) Hogy miben más ... ez már az előadáson fog elhangzani, ott beszéljük meg.

Minden vizsgálat, mely a szellemi világok működési törvényszerűségeit deríti fel, egyúttal a Kozmikus Törvények egy részének a megismerésével is jár. Itt a világ belső kormányzásáról igyekszünk a ránk tartozó ismereteket összegyűjteni. Igyekszünk majd érinteni a Naprendszeren kívüli (a teremburán kívüli) együttműködés jellegét is. (Tudnunk kell azonban azt, hogy a Szellemi Hierarchia működésének, így pl. belső kommunikációjának a részletei el vannak zárva a jelenlegi emberiség elől. Nem a mi dolgunk :) )

Számos kérdés merül fel már évszázezredek óta az emberben a Hierarchia és a (központjának a Shamballának) működésével kapcsolatban. Az előadáson igen izgalmas dolgokról esik majd szó, pl.

  • kik és mikor alapították a Hierarchiát? Ezzel kapcsolatban kik azok a Láng Urai, mit kerestek 18 millió évvel ezelőtt - nem elírás 18 és 6 nulla :) - a mai Góbi sivatag helyén álló tenger egy szigetén, amit Fehér Szigetnek hívtak. Kik voltak ők?

  • ennek a tengernek a partján épült egy város, amely az emberiség életében központi szerepet játszik. Híd Városa a neve és 1000 évig épült. Akik tudnak róla, azt mondják, hogy a legnagyszerűbb város, amely a Földön épült. Áttörhetetlen védelme van, már több tízezer éve. Vajon mit őriznek ott és hol van ez a csoda?

  • milyen szerepe, köze volt a Hierarchiának az 1789-ben Franciaországban lezajlott eseményekhez, a nagy francia forradalomhoz? Milyen szerepe van annak a Hierarchia tagnak, akit Magyar Mesterként tisztel az ezoterikus világ és a Rákóczi család tagjaként inkarnálódott annak idején?

  • az, hogy ezen az előadáson együtt lehetünk, az a Hierarchia 1996-os döntésén múlott. Ebben az előző pontban említett Mesternek hatalmas szerepe volt ... Mi történt akkor?

  • az 1970-es évek első évében a Nap erői közel jártak ahhoz, hogy elpusztítsák a Földet. A tragédiát a Hierarchia a szíriuszi segítőinkkel együtt előzte meg: a Föld bolygó néhány órával más időben kezdett létezni és a rettenetes Napkitörés nem perzselte fel a Földet ... Ez rámutat a Hierarchia külső erőkkel való együttműködési képességére.


tankoistvan@magyartudas.hu - 30/866-8968 - Tankó István

Copyright © MagyarTudás, 2023.