Néhány szó magamról, filozófiám

Az energetika jelenségével és lehetőségeivel bő 25 éve foglalkozok. A spirituális jelenségek rendszerezett megismerését Kövesi Péter gondolatai, szavai indították el először. A tradicionális Usui Reiki Mester lehetőségeit - általa - 2006-ban tapasztalhattam meg.

A természetgyógyászat ismeretei (melyet Egészségügyi Továbbképző Intézet igazolt formailag) tovább mélyítették az embert és az ember egészségét befolyásoló tényezők megismerését.

Egyre egyértelműbbé vált, hogy számomra a megismerés közvetlen útja, lehetősége, eszköze a bioenergetika. A teozófia személetmódja adta meg számomra azt a stabil alapot, amellyel az ember és a tiszta, fehér szellemi erők mivoltát és munkáját, szerepét a világegyetem eme sarkában láthassam, megértve számos fontos törekvést, mely eonokon át jelen van már, kifejeződik a Teremtő Tervében, melyet az Angyali Rendek és Mesterek, együttműködve az emberi fejlődéssel párhuzamos fejlődési rendszerekkel, egészen a fizikai világunk létét meghatározó természetszellemekkel nap mint nap munkálnak és amelyről ismereteket az elmúlt és mostani korok emberei számára az Ősi Bölcsesség gondolatai közvetítenek.

2019. novemberében az ősi Fülöp-szigeti hagyományok szerinti beavatásban részesültem, a pszi-sebészeti módszer alkalmazásába, az energiagyógyászat gyakorlatába.

Mindezeket teljesen természetes módon kiegészítette a megismerés számomra fontos eleme, az energiák érzékelése a radiesztézia. Ez nemcsak a különböző sugárzások helyének meghatározását jelenti (Hartmann, Curry háló, vízér sugárzás, geológiai törésvonal, Szent György-vonal és ugarvonal, érctellér, struktúrasugárzás), hanem speciális területen való segítségnyújtásban is nagy jelentősége van, pl. régi templomok, monostorok épületalaprajzainak meghatározásakor, a földben kőfal helyének mérésekor, a feltárás előtt vagy alagutak felderítésekor ...az újlaki templomrom (Tihany) mérése


Úgy vélem, hogy korunk számára az Ősi Bölcsesség gondolatainak megismertetése, a mai kor követelményeinek megfelelő torzításmentes interpretálása kiváltképp a kereső emberek számára, a Vízöntő Világkorszakba való fokozatos átmenettel a legfontosabb feladatává vált minden felelősen gondolkozó spirituális embernek, aki lehetőséget kapott ezek mélyebb megismerésére.

Ezt feladatomul tudva, e törekvéstől vezérelve vettem részt pl. A tudatra ébresztés energiája könyvsorozat, A Rózsakeresztesek tanítása bioenergetikus továbbképzési tanulmánygyűjtemény létrehozásában stb. mely - az én szándékom szerint - mind a fenti célt szolgálja. Más formában is volt alkalmam ezeket a gondolatokat kifejteni pl. a Buddhista Főiskolán tartott előadásokon Az ember tudathordozó eszközeinek fejlődése (az emberiség okkult fejlődésének áttekintő története) címmel.

A bioenergiával történő munka gyakorlata, a "halál" utáni időszakról való közvetlen tapasztalat, a FöldAnyával, a természeti környezettel való élő, eleven együttműködés közelebb vitt az energiák működésének mélyebb megértéséhez, melyet azok érzékelésének és irányításának komplex folyamatában hasznosítok.

energetikai munka közben ...