A Magyar Tudás céljai, küldetése

A Magyar Tudás kezdeményezést 2014-ben indítottam alapvetően azért, hogy a táji-természeti környezettel együttműködve - az energiákat pontosan érzékelő ember lévén - az ország bármely pontján (legyen az régi templom vagy annak a helye, nagyvárosi lakótelepi park vagy faluszéli elhagyott hely) meg tudjam mondani, hogy hol vannak azok a gyógyító regeneráló energiasávok, kisebb-nagyobb energiafoltok, amelyben az ember természetes módon őrizheti meg az immunrendszere, az energetikai rendszere stabilitását, szükség esetén helyreállítását. Ez az általam tájradiesztéziának nevezett terepi kutatási tevékenység eredményeit ez idő óta térinformatikai adatbázisban rögzítem (Tájradiesztézia Adatbázis), és megfelelő tudással rendelkező emberek számára térítésmentesen (pl. túraútvonalak, -célok meghatározása céljából is) rendelkezésére bocsátom.

E lap feladata a Magyar Tudás szellemi céljainak támogatása. A cél: olyan egyéni és közösségi tudás közvetítése, melynek révén az ember helyesen ítélheti meg saját helyzetét a Világban, ill. a kisebb-nagyobb emberi közösségekben. Ezen ismeretek birtokában tudatosan kezébe tudja venni életének és sorsának irányítását.

Felismeri, hogy a gazdasági-társadalmi eszközökkel tudatosan munkált magáramaradottsága, melynek révén manipulálható és kihasználható - megváltoztatható. Valós döntési helyzetek állnak rendelkezésére, - bár mást sugallnak, de tudja, hogy - sorsán mindig van lehetősége változtatni. A kulcsszó a tudatosság, melyben kiemelkedő szerepe van az ismereteknek, a megismerés folyamatának, mely a tudatszint emelkedését segítheti elő. Ez pedig lehetővé teszi a jelenlegi ember valódi lelki célját elérni: megélni saját lelkiségét, azaz éber tudatállapotban folyamatos kapcsolatban lenni a saját örök Felsőbb Énjével. Ennek révén értheti mindenki valójában, hogy ki is Ő, honnan jött és merre tart, és ennek révén is hozzáférhet előző életeinek megélt karmikus tapasztalataihoz. Bár a leszületéskori ember jellemében eleve sok tapasztalat jelenik meg, mely segíti a mindennapokban, mégis ez a legjobb védelem a mindennapok döntéseiben.

Tapasztalataim szerint, és az egyéni energetikai vizsgálatok, lakóhelyeken és élőhelyeken végzett mérések alapján azt érzékelem, hogy igen sok, a fizikai testben megnyilvánult és a megnyilvánulás előtti fázisban lévő testi-lelki betegség, ill. meghasonlott, valódi cél nélküli élet mögött összetett energetikai jelenségek állhatnak. Ezek kibontása és tudatosítása, a bioenergetika lehetőségeinek alkalmazása, a tájban és közösségben való gondolkozás úgy vélem segítenek közelebb kerülni a fent említett célok eléréséhez.

 

- Tankó István